fredag 18 oktober 2019

Reklam för tvålen Palmolive 1937

Tvålen kostade 50 öre då och det är ungefär lika mycket som 15 kronor idag. En motsvarande Palmolivetvål kostar 13 kronor i affären idag.

                           

Glasbruk och kexfabrik i Kungälv


Från vänster nya hyttan, kexfabriken och gamla hyttan 1930-1932.

På 1850-talet anlade firman Corin & Lindqvist en hamnbassäng och torkrior för torkning av säd. Man köpte in spannmål för export till flera länder i Europa. Firman gick i konkurs och göteborgaren Carl Leopold Berggren köpte den lediga marken omkring 1871 - 1872. Han höll på med export av säd och import av fiskprodukter.

1875 startade Berggren Kongelfs Glasbruk. Produktionen var då mest bruksglas men blev senare mest damejeanner. Skulpturen Krukan av Leo Pettersson på Strandgatan är ett minne av glasbrukstiden.

Vykort på kexfabriken och glasbruket från 1930-talet.
1876 startade Berggren Ångbåts AB Inland som körde ångbåt från Kornhall till Kungälv och Göteborg en gång om dagen. Bryggan i Kungälv låg på nuvarande kexfabrikens område.

Tillsammans med två kompanjoner startade Berggren 1888 Göteborgs Kexfabrik. Det berodde främst på höjd importskatt från England. Namnet kom från att firman startades i Göteborg. Ett av de första kexen var Mariekexet och det görs fortfarande efter samma recept.
               


Nedan kan man se hur området ser ut i nutid:
                   
                               

Vram Grand Prix 1933

Biltävling i Norra Vram i Skåne filmat av Gösta Fraenckel.

                     

torsdag 17 oktober 2019

Skolboken Nu läser vi B

Tryckt 1977 och använd av en elev i Göteborg. Troligen i Svartedalsskolan. Omslaget är inplastat så det har andra färger egentligen.