lördag 23 september 2017

ICA:s väggalmanacka 1964
Masthugget - ett stycke Göteborg som försvinner (1964)

Under 60-talet var det omfattande rivningar i Göteborg. Ett saneringsprojekt skulle genomföras då 15 000 lägenheter skulle rivas och 50 000 människor omflyttas. Masthugget kom att bli den första etappen. De gamla husen som byggdes 1880 till 1915 ansågs vara nedgångna och förslummade och inte ha något kulturhistoriskt värde. Men trots detta trivdes folk som hade låg hyra, ett socialt nätverk med mera. I denna filmen får vi se hur livet var för Masthuggsborna.