tisdag 17 oktober 2017

Sveriges Magasin 1974

Sveriges magasin var ett caféprogram som sändes i SVT1 från den 10 september 1973 till den 2 juni 1978. Programmet sändes från Stockholm, Göteborg och Malmö med olika programledare: i Stockholm Gunnar Arvidson och Anders Erik Malm, i Göteborg Steen Priwin och i Malmö Lisette Schulman och Lasse Holmqvist. Arvidsson kom med sin trygga och lite trubbiga framtoning att bli ett slags galjonsfigur för programmet.Till skillnad från senare caféprogram fanns det också ett inslag för barn. Till en början Drutten och Gena, som senare avlöstes av Misse o Mojje. Ett annat inslag var Anita och Televinken.
Leksakstelefon 1974
10cc - The Wall Street Shuffle (1974)
måndag 16 oktober 2017

Älgar i Slottsskogens djurpark i Göteborg 27 februari 1997


Serietidningen Dennis på 1960-talet

Dennis skapades 1951 och förekom med olika namn i publikationer i Sverige under 1950-talet innan han fick sitt nuvarande namn. Den här tidningen började ges ut 1958 och höll på fram till 1990-talet så vitt jag vet. De här tidningarna från 1960-talet har också lite mindre storlek än många andra serietidningar.

 Nr 8 1965


 Nr 24 1965


 Nr 5 1966


 Nr 20 1966


 Nr 12 1967


 Nr 22 1968


Nr 12 1969


söndag 15 oktober 2017

City Boy - 5-7-0-5 (1978)

Detta var City Boys i särklass mest framgångsrika låt, med en åttondeplats på den brittiska hitlistan som högsta notering. I Sverige nådde låten elfteplatsen, och i USA tog sig låten upp på 28:e plats.

Låten spelades först in med en annan text och med titeln "Turn on to Jesus", men drogs in på grund av att låtar med ordet 'Jesus' i titeln var svåra att lansera. Den nya texten blev i stället en kärlekstext med en del av ett telefonnummer som titel och refräng.Gammal prydnadssak av porslin

Den här kan vara från omkring 1920-talet.C64-ordlista


5¼-disketter = Disketter till datorn Commodore 64. Det rymdes 180 KB på dom.

10 = Exempel på radnummer i Basicprogram på datorn C64 som fanns på
1980-talet. Det kunde vara vilka siffror som helst men 10, 20, 30 var en vanlig
ordning.

1942 = Ett spel till datorn C64 som kom ut 1984

A$ = En variabel i Basicprogram på datorn C64 som fanns på 1980-talet.
Den användes när man ville skapa en möjlighet att skriva in text när programmet
kördes. Till exempel skriva svar på olika frågor som programmet ställde. Man
kunde skriva så här i programmet till exempel: 10 Vad är ditt namn; : Input A$.

ASCII = En lista med grafiska symboler från 0 till 255 på datorn C64 som
fanns på 1980-talet. De kunde användas tillsammans med kommandot
CHR$ för att skriva ut olika tecken och symboler när program kördes.
bandstation = bandspelare till datorn Commodore 64 med vilken man kunde
spara och ladda spel och program

Basic = Ett programspråk som utvecklades 1964 av John Kemeny och
Thomas Kurtz med främsta syfte att vara ett lämpligt språk för nybörjare.
Det fanns på datorerna Altair 8800, VIC 20, Commodore 64, ABC 80
med flera.

Bomb Jack = ett datorspel som släpptes 1984. Det fanns bland annat till C64.

C64 = Commodore 64. En populär hemdator som tillverkades av Commodore
mellan 1982 och 1994. Man kopplade den till en TV, och kunde ha bandstation,
diskettstation och cartridge till. Det fanns mängder av populära spel till datorn.
Den hade 1,02 MHz klockfrekvens och 64 KB minne.

cartridge = ett elektroniskt tillbehör till datorn C64 som fanns på 1980-talet.
Det var ett extraminne eller en speciell hårdvara man tryckte in i en expansionsport
på datorn. Final cartridge var en sådan som gav nya funktioner till datorn.

CHR$ = ett kommando i Basicprogram på datorn C64 som fanns på 1980-talet.
Det användes till att konvertera en siffra mellan 0 och 255 till ett specifikt tecken i
program som kördes. Man kunde skriva så här i programmet till exempel:
10 Print CHR$ (77). Då kunde man se bokstaven M på skärmen.

Commando = ett spel till datorn C64 som kom ut 1985

Commodore 64 = C64. En populär hemdator som tillverkades av Commodore
mellan 1982 och 1994. Man kopplade den till en TV, och kunde ha bandstation,
diskettstation och cartridge till. Det fanns mängder av populära spel till datorn.
Den hade 1,02 MHz klockfrekvens och 64 KB minne.

Commodore 1541 = Diskettstation till Commodore 64. Den läste och skrev
på 5¼-disketter.

Data = ett kommando för att lagra information i ett Basicprogram på datorn
C64 som fanns på 1980-talet. Informationen kunde sedan användas när
programmet kördes. Man kunde skriva till exempel så här i programmet:
10 Data 1, 900, "C64".

Datormagazin = en datortidning som 1985-1995 handlade om främst om
Commodore 64, 128 och Amiga. Den utges fortfarande.

disk drive = en diskettstation till datorn Commodore 64 bland annat.

diskett = en böjlig magnetisk skiva i ett plastfodral till för lagring av filer på datorer.
5 1/4-disketter användes av Commodores diskettstationer 1540 och 1541. De
hade storleken 180 KB. Amigadisketter hade storleken 720 KB - 1 MB.

Druid = ett spel till datorn C64 som kom ut 1986

End = ett kommando i Basicprogram på datorn C64 som fanns på 1980-talet.
Det skrevs in i ett program för att markera att programmet skulle sluta köras där.
Man kunde skriva i programmet så här till exempel: 90 End.

fireknapp = en knapp på joystickar till bland annat datorerna Commodore 64 (C64)
och Amiga som användes till spel där man sköt mot saker till exempel

floppy disk = diskett. En böjlig magnetisk skiva i ett plastfodral till för att lagra filer
på datorer. Disketter till C64 hade storleken 5 1/4 tum med plats för 180 KB och
Amigans hade storleken 3 ½ tum med plats för 720 KB - 1 MB.

Flygande kub = ett program en bekant gjorde på C64 i slutet av 1980-talet

For = ett kommando i Basicprogram på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det
är en del av kommandot For...to...next. Det användes för att skapa loopar när något
skulle upprepas eller skapa en fördröjning i programmet. Man kunde skriva i
programmet så här till exempel: 10 For T = 1 to 30. 20 Print T. 30 Next T. Då
skrevs en sifferserie ut från 1-30 på skärmen när programmet kördes.

Ghosts ´n goblins = ett spel till datorn C64 som kom ut 1985

Gosub = ett kommando på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det användes
tillsammans med kommandot Return för att hoppa till en del av programmet och
sedan återvända. Man kunde skriva i programmet så här till exempel:
10 Print "Hej". 20 Gosub 100. 30 Print CHR$(90). 100 Print "Kalle". 110 Return.

Goto = ett kommando på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det skrevs in i
program för att det skulle hoppa till en specifik plats när det kördes. Man kunde
skriva så här i programmet till exempel: 30 Goto 10.

hemdator = en dator man använde för hemmabruk främst till spel och hobby.
Uttrycket hörde mest hemma på 1980-talet och vanliga datorer var VIC 20,
ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga och Atari ST.

Hemdatornytt = en tidskrift om hemdatorer som utgavs från 1986 till 1994.
Den handlade såväl om Amiga, Atari och C64, som Mac, PC, ZX Spectrum och
MSX.

If = ett kommando på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det var en del
av kommandot If...Then och användes för att utföra en specifik åtgärd vid
ett visst värde. Man kunde skriva så här i programmet till exempel:
30 If A = B then print A.

International karate = ett spel till datorn C64 som kom ut 1985

joystick = en styrspak som användes till datorerna C64 och Amiga bland annat.
Man kunde styra olika figurers rörelser åt olika håll på skärmen och trycka med
knapparna för att avfyra eller välja saker till exempel. Wico var ett märke på joystickar.

joysticksdödarspel = spel till C64 med vilka man fick använda joysticken så mycket
att den gick sönder.

Krakout = ett datorspel som kom 1987 bland annat till C64. Man styr en
platta som ska träffa en boll som i sin tur träffar andra plattor. När alla plattor
är borta går spelet vidare till nästa bana. Missar man bollen dör man.

Left$ = ett kommando på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det användes till
att klippa ut vänsterdelar av text. Man kunde skriva så här i programmet till exempel:
10 A$="Åka bil". 20 B$=LEFT$(A$,3): PRINT B$. "Åka" skrevs ut på skärmen.

Light Force = ett spel till datorn C64 som kom ut 1986

List = kommando för att se en lista på programmet som fanns i minnet på datorn
C64 som fanns på 1980-talet. När listan skrivits skrevs Ready ut efteråt och en
vit cursor blinkade.

Load = kommando för att ladda ner ett program från bandstation eller
discdrive på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Man skrev Load
"programnamn" och tryckte på return. När laddningen var klar stod det
"ready" med en blinkande vit cursor på skärmen. För att starta programmet
skrev man run och tryckte på return.

Marble madness = ett spel till datorn C64 som kom ut 1984

maskinkod = ett programmeringsspråk på datorn C64 och det språk en
datorprocessor direkt förstår. Bland annat spel till C64 använde sig av maskinkod.

Mid$ = ett kommando på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det användes till att
klippa ut mittdelar av text. Man kunde skriva så här i programmet till exempel:
10 A$="Åka bil i stan". 20 B$=Mid$(A$,5,3): PRINT B$. "bil" skrevs ut på skärmen.

Nemesis = ett spel till datorn C64 som kom ut 1987

New = ett kommando på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det användes i
eller utanför program för att rensa minnet på datorn.

Out Run = ett spel till datorn C64 som kom ut 1986

Paperboy = ett spel till datorn C64 som kom ut 1984

Pitstop = ett spel till datorn C64 som kom ut 1983

poke = ett kommando i programmeringsspråket basic på C64 som ändrade innehållet
i en minnesadress

Press play on tape = Startkommando på bandstationen som hörde till datorn Commodore 64.

Print =  kommando för att skriva ut något på skärmen på datorn C64 som fanns på
1980-talet. Man skrev in i kommandot i ett program så här till exempel. 10 Print "text".

radnummer = ett nummer i början av varje rad i ett program på datorn C64 som fanns
på 1980-talet. Siffran var till för att skilja raderna åt. En vanlig sekvens var 10, 20, 30.

Rambo = ett spel till datorn C64 som kom ut 1985

Ready = ett vänteläge på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Efter något var klart eller
när datorn startats skrevs texten "Ready" ut på skärmen tillsammans med en blinkande
vit och fyrkantig cursor.

Return = en knapp på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Den användes för
radskifte och när saker i program var klara.

Return = ett kommando på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det användes
tillsammans med kommandot Gosub för att hoppa till en del av programmet och
sedan återvända. Man kunde skriva i programmet så här till exempel:
10 Print "Hej". 20 Gosub 100. 30 Print CHR$(90). 100 Print "Kalle". 110 Return.

Right$ = ett kommando på datorn C64 som fanns på 1980-talet. Det användes
till att klippa ut högerdelen av en text. Man kunde skriva så här i programmet till
exempel: 10 A$="Åka bil i stan". 20 B$=Right$(A$,11,4): PRINT B$. "stan"
skrevs ut på skärmen.

Run = kommando för att starta ett program på datorn C64 som fanns på
1980-talet. Man skrev run och tryckte på return.

Run/stop = en knapp på datorn C64  som fanns på 1980-talet som var till för att
stoppa program som kördes.

Save = kommando för att spara en fil på datorn C64 som fanns på 1980-talet.
Man skrev Save "programnamn" och tryckte på return.

SID = Sound Interface Device. Ljudkretsen i en Commodore 64.

Spindizzy = ett spel till datorn C64 som kom ut 1986

Spiral = ett program en bekant gjorde på C64 i slutet av 1980-talet

sprite = ett grafiskt objekt i begränsad storlek på C64 och Amiga som hanterades
separat från bakgrunden och kunde vara väldigt snabbt. Hanterandet skedde med
hjälp av hårdvara.

Spy hunter = att arkadspel som släpptes 1983. Spelaren kör en bil på en bana
sedd uppifrån och ska förstöra så många fiendefordon som möjligt. Det fanns
även på C64.

Street surfer = ett spel till datorn C64 som kom ut 1986

Strip poker = ett spel till datorn C64

Summer games = ett spel till datorn C64 som kom ut 1984

Syntax error = ett felmeddelande på datorn C64 som fanns på 1980-talet.
Det skrevs ut på skärmen med ett frågetecken före så här: ?SYNTAX ERROR

turboladdare = Mjukvara till datorn Commodore 64 som snabbar upp
inladdningen av annan mjukvara, till exempel ett spel.

Wico = en joystick till datorerna C64 på 1980-talet och Amiga på 1990-talet. Den
hade rött handtag och röd och svart fyrkantig botten. Det fanns en variant med en
röd kula på skaftet med. På skaftet fanns en vit fireknapp, och en röd dito på botten.

Winter games = ett spel till datorn C64 som kom ut 1986

Yie ar Kung Fu = ett spel till datorn C64 som kom ut 1984


fredag 13 oktober 2017

Julee Cruise - Falling (1990)

Låten släpptes i samband med TV-serien Twin Peaks och en instrumental version förekom i serien.Göteborg 21 juni 1999


 Götaplatsen: Stadsbiblioteket till vänster har sitt gamla utseende. Idag är det vitt. Och en gammal typ av ambulans. Idag är dom gula med inslag av orange och grönt.


 Gustav Adolfs torg. Bussarnas gamla utseende. Dom är bara blåa idag.


 Vid Västra Hamngatan


Utsikt från Göta älvbron.


onsdag 11 oktober 2017

Historieätarna – 1970 talet

Erik Haag och Lotta Lundgren tar sig an 1970-talet denna gång och det är mycket nostalgi. Programmet sändes i SVT i november 2012.
Kalops, rödbetor, potatis och råkost i bamba 1975

Gjort efter en annons i Göteborgs-Posten från 1975, minnet och en kokbok från 1970-talet. Rätten förekom flera gånger under 1970-talet.


Recept:

Koka nötkött länge.

Häll i smör, kryddpeppar, salt, mjöl, lagerblad, soja och lök efter ett tag.

Gör det tjockare med vetemjölsredning.

Koka hela skalade potatisar med salt.

Servera med Felix skivade rödbetor, och strimlad vitkål och / eller riven morot.


tisdag 10 oktober 2017

Reklam för Estrella popcorn 1982

Indianpop och Jordnötspop närmare bestämt. Ordet rödskinn kanske inte är så gångbart idag men det var så dom sa på den tiden.Gamla burkar och paket


Mazetti ögoncacao, SSA bitsocker, Gevalia kaffe, kaffe, ättika, Bancuet tea, Martin Olssons kalaskaffe.


En okänd och en Nissens.


Claes Karlborg kafferosteri i Karlstad och två andra okända.


söndag 8 oktober 2017

Tidningen Idun på 1950-talet

Idun var en svensk veckotidning "för kvinnan och hemmet" som utgavs 1887–1963. Idun är också namnet på en gudinna i nordisk mytologi som var ungdomens gudinna.

Nr 24 1950


Nr 30 1950


lördag 7 oktober 2017

Gammal burk

Den ser ut som den var från 1970-talet då det var vanligt med brandgult och brunt. fredag 6 oktober 2017

Stubbe gjord i Rosengrens i Göteborg på 1950-1960-talet

Stubben är gjord av metall och är cirka 8 cm hög. I hålet har det suttit en liten yxa men den är försvunnen.


E A Rosengrens var ett svenskt företag som tillverkade värdeskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp och kassaskåp. Vid denna tid låg fabriken på Backaplan i Göteborg. Man kan se rester av byggnaden i entrén till huset där Coop ligger idag.

Här är Rosengrens 1938. Backaplan ser helt annorlunda ut idag.torsdag 5 oktober 2017

Kalle Anka & Co på 1970-talet


 Nr 47 1970


 Nr 45 1971


 Nr 44 1973


 Nr 35 1974


 Nr 4 1977


 Nr 20 1977


 Nr 28 1977


Nr 7 1978


 Nr 17 1979


Nr 36 1979