söndag 6 mars 2016

Religiös litteratur på 1920-1930-talet

De här har troligen använts av en ung flicka i Mölndal vid samma tid. Det kan ha varit i samband med konfirmation, i söndagsskolan och i folkskolan.


 Bibel som använts 1927 i samband med konfirmation troligen. Utgiven av Gleerups förlag. Det grundades i Lund 1826 av CWK Gleerup. Det främsta området blev den religiösa litteraturen, men även språkvetenskapliga och andra vetenskapliga arbeten samt skolböcker förlades. Bild 1.


Bibel bild 2.


 Bibelberättelser för söndagsskolan av Olga E Lindborg. Använd 1927. Utgiven av Svenska missionsförbundets förlag. Dom startade 1895. Bild 1.


 Bibelberättelser för söndagsskolan av Olga E Lindborg. Bild 2.


 Bibeltexter av Gierow, Henrikz och Malmberg. Årskurs 3. Utgiven av Albert Bonniers förlag 1930.


 Textbok för kristendomsundervisningen i folkskolan av Edv Rodhe och G Thunander. Utgiven 1928. 


 Predikningar av John Hagard. Utgiven efter författarens dödsfall 1925. Bild 1.


 Predikningar av John Hagard. Bild 2.