söndag 2 februari 2020

Den bevarade byn Resville

Vid ån Flian 8 km söder om Lidköping ligger byn Resville som har bevarade byggnader med mera. Genom byn går en gammal landsvägsbro. Uppströms den gamla landsvägsbron ligger Biskopskvarnen och nedströms den nuvarande landsvägsbron ligger Backgårdskvarn. Dessa kvarnar är bara rester efter en tidigare kvarnby med sju kvarnar som fanns på platsen in på 1900-talet. Resville var tidigare en socken med ett speciellt ortnamn som år 1350 skrevs Redhiswelli socken. Kyrkan är sedan länge borta men platsen vårdas. Resville kvarn som används som hembygdsgård.

Bilderna här är från 19 maj 2010.