måndag 17 februari 2020

Hornborga bygdegård

På 1970-talet firade man midsommar här. Det var dragspelsmusik och dans inne i den stora byggnaden och lekar ute på gräsplan. Men husen lär ha funnits före det. Jag misstänker att det har varit en skola. På senare år har det varit sammankomster och den kan användas till fester, bröllop, dop med mera.

Bilderna är från 21 maj 2010.

               
                 
Bygdegården ligger cirka 1 km nordväst om Vedum: