fredag 13 oktober 2017

Göteborg 21 juni 1999


 Götaplatsen: Stadsbiblioteket till vänster har sitt gamla utseende. Idag är det vitt. Och en gammal typ av ambulans. Idag är dom gula med inslag av orange och grönt.


 Gustav Adolfs torg. Bussarnas gamla utseende. Dom är bara blåa idag.


 Vid Västra Hamngatan


Utsikt från Göta älvbron.