torsdag 5 oktober 2017

Kalle Anka & Co på 1970-talet


 Nr 47 1970


 Nr 45 1971


 Nr 44 1973


 Nr 35 1974


 Nr 4 1977


 Nr 20 1977


 Nr 28 1977


Nr 7 1978


 Nr 17 1979


Nr 36 1979