lördag 3 mars 2018

Den gyllene porten, Göteborg 1957

Den Gyllene porten producerades 1957 av bolaget Svensk tonfilm på uppdrag av Göteborgs och Bohusläns Turisttrafikförening och finansierades till största delen av Göteborgs stad. Syftet med filmen var att göra reklam för Göteborg som turiststad både i Sverige och utomlands.