fredag 16 mars 2018

Tågresa till Norrland 1920

Järnvägsmannasällskapets resa 25-31 juli 1920.