fredag 2 mars 2018

Reklam för Lido cigaretter 1964

En cigarett tillverkad av STA 1962-1978. Den fanns i 20-pack och 4-pack.

STA (Svenska Tobaks AB) var ett svenskt bolag, grundat 1915 i Stockholm som AB Svenska Tobaksmonopolet, även känt under benämningen Tobaksbolaget. Bolaget ägdes av Svenska staten och hade som syfte att tillverka vissa tobaksprodukter och att idka partiförsäljning i tobak. Bolaget var svenska statens femte tobaksmonopol, de fyra tidigare monopolen hade funnits på 1600-talet. När monopolet hävdes 1961 ombildades företaget till Svenska Tobaks AB. 1992 slogs verksamheten samman med Swedish Match AB.