tisdag 27 mars 2018

Elektrolok från 1954

Loket till höger tillverkades av ASEA i Västerås. Loken byggdes för den tunga godstrafiken. Till Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnväg levererades totalt 9 av denna typ. Även SJ använde sig av samma loktyp. Enda skillnaden mellan SJ:s lok och TGOJ:s är att TGOJ-loken har runda maskinrumsfönster och SJ-loken rektangulära.

Bergslagernas järnvägssällskap i Gamlestaden i Göteborg 23 april 2017.


Beteckning: TGOJ Ma 403.
Längd: 16,8 meter.
Vikt: 105 ton.
Största tillåtna hastighet: 105 km/h.

 
Ett elektrolok, eller elektriskt lokomotiv är ett dragfordon för tåg, drivet av elektricitet tillförd längs järnvägsspåret med kontaktledning eller strömskena. Det första eldrivna loket fanns i Robertsfors och hette Starkotter (1900). Eldrivna lok som inte är ellok är: Dieselelektriska lok som får sin ström från en generator som drivs av en dieselmotor, och ackumulatorlok som får strömmen från ackumulatorer.