fredag 23 mars 2018

Styrsö hembygdsmuseum

Styrsö ligger i Göteborgs södra skärgård. Vid Styrsö Tångenväg väster om kyrkan hittar man detta hembygdsmuseum.    Karta

 De översta bilderna är från 11 september 2014.
Läs om huset i bilden här under. 
Brandbekämpningsutrustning från Shand Mason & Co från London. Företaget grundades 1760 och tillverkade sådan utrustning på 1800-talet och 1900-talet. Den här drogs troligen bakom en häst och är kanske från 1870-talet.


Valkota. Läs om den i bilden här under. 
  Inne i ett av husen 10 juli 2001.